SEMINÁŘ – dílna SČDO na KDP 2023

Krakonošův divadelní podzim, 54. národní přehlídka venkovských divadelních souborů proběhne ve Vysokém nad Jizerou ve dnech 6. až 16. října 2023. SČDO opět připravuje seminář – dílnu.

Tématem semináře – dílny je „Mise en scéne – řešení v konkrétním inscenačním výkladu, praktické řešení prostorových vztahů jednajících postav, text a podtext, téma, syžet a fabule, monolog versus dialog a jejich multiplikace.“

Dílna je otevřena všem zájemcům, kteří chtějí věnovat svůj čas týdenní divadelní práci, bez ohledu na příslušnost k zájmové organizaci.

Lektorem semináře – dílny bude režisér Mgr. Petr Štindl a vedoucím semináře bude Jaromír Kejzlar.

Doba konání : Od soboty 7. 10. do pátku 13. 10. 2023, vždy od 13:00 do 16:00 hodin v sokolovně ve Vysokém na Jizerou.

Seminaristé si ubytování zajišťují sami. Pro ty, kteří se zúčastní semináře po celou dobu a požádají o zajištění vstupenek, budou jim tyto rezervovány v informačním středisku KDP. Jejich úhradu provede kompletně SČDO a následně vyinkasuje od členů SČDO částku 50,- Kč za kus a od ostatních seminaristů částku v plné výši ceny vstupenek.

Zájem o účast a vstupenky je třeba oznámit nejpozději do 15. 9. 2023, nejlépe elektronicky prostřednictvím přiložené přihlášky, na adresu Jaromír Kejzlar, Opletalova 467, Ústí nad Labem – Neštěmice, PSČ 403 31, e-mail : jaromirkejzlar@seznam.cz, tel. 601257751.

Za SČDO Jaromír Kejzlar, vedoucí semináře.