Ocenění

Svaz českých divadelních ochotníků má systém ocenění za zásluhy o rozvoj amatérského divadla. Ocenit lze jednotlivce i kolektivy. Členy SČDO i nečleny. Tabulka níže prezentuje zestručněnou variantu definicí. Kompletní přehled ve formátu PDF je k dispozici pod tabulkou.

StupeňOceněníDefiniceKomu
IZlatý odznak SČDOZa zásluhy o rozvoj ochotnického divadlajednotlivcům – členům SČDO
IIČestné uznaní V. K. Klicpery (činoherci)Za významné zásluhy o rozvoj ochotnického divadlajednotlivcům i kolektivům
(členi i nečleni)
Čestné uznání Matěje Kopeckého (loutkáři)–||––||–
IIIZlatý Harlekýn (činoherci)Za vynikající dlouholeté zásluhy o rozvoj ochotnického divadlajednotlivcům – členům SČDO
Cena Dr. Jindřicha Veselého (loutkáři)–||––||–
IVČestný člen SČDOZa celoživotní zásluhy o rozvoj nebo organizaci či prestiž SČDOjednotlivcům i kolektivům
(členi i nečleni)
VZlatý odznak J. K. TylaMimořádné zásluhy o rozvoj amatérského divadla