O nás

Vznik SČDO se datuje k 11. srpnu 1968. Na 38. Jiráskově Hronovu proběhla konference třiasedmdesáti volených delegátů z českých a moravských okresů a na dvě stovky dalších divadelníků. Ti vyjádřili svůj jednomyslný názor na to, aby domácí ochotnictvo mělo opět svoji organizaci. Hlasováním se také ustanovil název organizace – Svaz českých divadelních ochotníků (SČDO).


Dále

Stanovy SČDOSystém oceněníPřihláška členstvíSoubory ke stažení


60. léta 20. století

Zdroj: DbČAD, 1968, foto – Karel Minc

Třiasedmdesát delegátů zvolilo přípravný výbor v čele s JUDr. Milanem Kyškou, s úkolem připravit a projednat Stanovy
a svolat ustavující konferenci na Jiráskův Hronov v roce 1969. Když ale 21. srpna 1968 došlo k okupaci naší vlasti vojsky Varšavské smlouvy, situace se podstatně změnila. Přípravnému výboru se přesto povedlo novou organizaci zaregistrovat u ministerstva vnitra a řádnou ustavující konferenci se podařilo svolat na 10. srpna 1969. Přes normalizační proces, který zejména v sedmdesátých letech citelně zasahoval do způsobu činnosti všech divadelních souborů, Svaz existoval a žil. Je třeba uvést, že až do listopadu 1989 šlo o stálý kompromis mezi chtěným a možným. Podařilo se však uskutečnit některé významné záměry, které by se bez existence Svazu, jenž vyjadřoval přání a iniciativu široké ochotnické obce, nerealizovaly vůbec nebo ve velmi omezeném rozsahu.


Začlenění loutkářů

Přes veškerou snahu českých amatérských loutkářů se nepodařilo zaregistrovat Svaz amatérských loutkářů jako samostatnou organizaci. Tak došlo 2. prosince 1972 ke včlenění loutkářů do existujícího Svazu českých divadelních ochotníků. Vznikla Skupina amatérských loutkářů (SAL), autonomní složka SČDO. Tím byla posílena obě zájmová hnutí. Od toho dne obě složky amatérského divadla velmi úzce spolupracují.

Současnost

V současné době pracují na území České republiky tyto oblastní organizace:
Severočeská pod názvem České středohoří.
Západočeská pro Plzeňský a Karlovarský kraj.
Jizerská pro Liberecký kraj.
Jižní Morava, Střední Morava, Moravskoslezská oblast.
Oblast středních Čech a Prahy.

Východní Čechy jsou doménou Volného sdružení východočeských divadelníků s nímž Svaz spolupracuje na divadelních aktivitách.

Skupina amatérských loutkářů (SAL SČDO) je řízena vlastním vedoucím orgánem – Radou SAL.
Ta projednává všechny interních otázky, reprezentuje loutkáře, vyhlašuje a připravuje vlastní loutkářské akce a spolupracuje při výběru pro národní přehlídku Loutkářská Chrudim.

Vyhlašuje a organizuje na řadě vlastních akcí:
– Čechova Olomouc, přehlídka tradičního loutkového divadla z celé ČR
– Raškovy Louny, dostaveníčko loutkářských souborů
– Loutkářské letnice, akce s bohatou tradicí
– Individuální výstupy s loutkou s účastí na Loutkářské Chrudimi.

Přečtěte si rozhovor s naším předsedou Josefem Hejralem o činnosti SČDO – Divadelník.cz


Přehlídky a další aktivity

Svaz je iniciátorem a vyhlašovatelem řady soutěží a přehlídek nejen pro dospělé zájemce, ale i pro děti a mládež.

Kandrdásek SČDO

Soutěž monologů a dialogů pro děti a mládež od 8 do 18 let, memoriál Bedřicha Čapka a Zdenka Fűrsta, kteří stáli u zrodu této úspěšné soutěžní a vzdělávací akce. Tato přehlídka se vyhlašuje ve všech zastoupených oblastech.

Pohárek SČDO

Soutěž monologů a dialogů pro mládež a dospělé, memoriál Zdeňka Kokty, čelního funkcionáře Svazu. K založení této akce přispěl Mgr. Miloslav Kučera, tehdejší ředitel Východočeského divadla v Pardubicích. Národní přehlídka putovala po 23 letech z Pardubic do Hlinska, Přerova, Olomouce a v současné době zakotvila ve Velké Bystřici u Olomouce.

Divadlo jednoho herce SČDO

Memoriál Slávky Trčkové, dlouholeté režisérky a vedoucí Divadla Dialog v Plzni. Divadlo jednoho herce – jedna z nejtěžších divadelních disciplín. Tato Národní přehlídka putovala z Čelákovic do Plzně a v současné době zakotvila každý lichý rok v západočeském Kaznějově.

Jednoaktové hry SČDO

Memoriál Ládi Lhoty, nezapomenutelného barda českého jeviště, je vyhlašována v sudých letech SČDO s národní přehlídkou v Holicích. První ročník se uskutečnil v jihočeské vesničce Želeč u Tábora.

Krakonošův divadelní podzim

Soutěž venkovských divadelních souborů se po prvním ročníku v středočeském městečku Žebrák, natrvalo přestěhovala do malého podkrkonošského městečka Vysoké nad Jizerou. Jeho 50 ročníků se stalo pojmem. Zpočátku byla soutěž vyhlašována ve spolupráci se Svazem družstevních rolníků a NIPOS – Artama, ale od roku 2007 je celá iniciativa v rukou SČDO a Občanského sdružení Větrov za velké podpory Města Vysoké nad Jizerou a Libereckého kraje.


Mezi nejvýznamnější svazové aktivity v oblasti vzdělávání se za 50 let činnosti Svazu zařadila v letech 1976 – 1979 scénografická škola SČDO, kterou prošlo 40 absolventů; úroveň byla tak vysoká, že bylo možno práce vystavit jako samostatnou expozici Pražského Quadrinale v roce 1979 a poté v roce 1983.

Dále také Režisérská škola SČDO. Uskutečnily se čtyři běhy, absolvovalo ji několik desítek amatérských režisérů.

Seminář jevištního svícení SČDO se zaměřením na praxi ochotnických souborů se uskutečnil třikrát.

Významný podíl na vzdělávání má již několikaletý hodnotící seminář vybraných inscenací v průběhu Jiráskova Hronova a také tematický seminář organizovaný v průběhu Krakonošova divadelního podzimu ve Vysokém nad Jizerou. Obě tyto akce daly podnět NIPOS-Artama k rozšíření vlastních vzdělávacích akcí ochotnických divadelníků.

Systém ocenění

V řadách amatérských divadelníků a loutkářů je velké procento těch, kteří si za své zásluhy o rozvoj ochotnického divadla a amatérského loutkářství zaslouží morální ocenění.

Svaz proto těmto zasloužilým uděluje Zlatý odznak SČDOČestné uznání Václava Klimenta Klicpery a Čestné uznání Matěje Kopeckého, dalším stupněm je Zlatý Harlekýn SČDO a Cena
Dr. Jindřicha Veselého. Nejvyšším oceněním je jmenování čestným členem SČDO.

Ve spolupráci s dalšími zájmovými divadelními organizacemi uděluje za mimořádné zásluhy Zlatý odznak Josefa Kajetána Tyla. Tímto morálním oceněním bylo od roku 2002 oceněno více jak sto jedinců ze všech oborů amatérského divadla.


Podporujeme ochotnické divadlo více než 50 let

Zájmy ochotnického divadla prosazují čelní představitelé Svazu v řadě komisí a výborů.

Předseda SČDO Ing. Josef Hejral pracuje v komisi pro slovesné obory a divadlo výběrového dotačního řízení programu na podporu neprofesionálních uměleckých aktivit, je členem koordinační komise NIPOS-ARTAMA, členem rady Programu poskytování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely v oblasti neprofesionálního umění a tradiční lidové kultury odboru regionální a národnostní kultury Ministerstva kultury ČR a členem komise pro výběrové řízení v programu Podpora zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit.

Místopředseda SČDO Ing. Jaroslav Vondruška je členem Festivalového výboru Jiráskova Hronova, členem odborné rady NIPOS-ARTAMA v oboru pro činoherní divadlo.


Seznam předsedů SČDO – řazeno

Jméno, příjmeníVe funkci
Ing. Josef Hejralxxxx – dosud
Jaroslav Vyčichloxxxx – xxxx
Vlastimil Ondráčekxxxx – xxxx
Josef Doležalxxxx – xxxx
JUDr. Milan Kyškaxxxx – xxxx