Rozborový seminář SČDO na 93. JH – zpráva

Rozborový seminář Svazu českých divadelních ochotníků (SČDO) se uskutečnil v rámci celostátní mezidruhové přehlídky amatérského divadla, 93. Jiráskova Hronova 2023, v době od 30. 7. – 5. 8. 2023.

V jeho rámci se, pod vedením lektora, účastnící zabývali analýzou zhlédnutých představení, s možností konfrontovat své názory na představení. Seznamovali se s pojmy divadelní terminologie a způsoby tvorby inscenací.

Na začátku každého semináře předem určený seminarista pronesl úvodní slovo k vybrané inscenaci a pak se do diskuse zapojovali i ostatní seminaristé, mnohdy i přítomní inscenátoři. Dále se prováděl také rozbor ostatních zhlédnutých představení hlavního programu, už bez úvodního slova, ale za účasti lektora, který pomáhal i méně zkušeným seminaristům vyjádřit svůj názor a diskusi usměrňoval.

Vzhledem k rozsahu byl seminář přínosem pro režiséry, herce, ale i pro diváky, kteří mají zájem se o představení dozvědět něco navíc. Tento typ seminářů nevyžaduje každodenní účast všech seminaristů ani jejich předchozí přihlášení, mimo členů SČDO podílejících se na organizaci.

Tradičně byl o rozborový seminář velký zájem. Za celou dobu se jej zúčastnilo 21 přihlášených seminaristů a dále jej navštívilo celkem 11 hostů z řad divadelních odborníků, publicistů a hrajících souborů.

K velmi dobré úrovni semináře značnou měrou přispěla i lektorka MgA. Hana Marvanová, která dala prostor k vyjádření všem zúčastněným, velmi citlivě a fundovaně jednotlivá vystoupení usměrňovala a prováděla závěrečná shrnutí.

Za SČDO Jaromír  Kejzlar, vedoucí semináře