KLICPEROVY DIVADELNÍ DNY 2021 – blíží se uzávěrka přihlášek

Klicperovy divadelní dny 2021 Sadská - uzávěrka přihlášek

Krajská postupová přehlídka (za Středočeský kraj) na Národní přehlídku venkovských divadelních souborů Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou.

Pořadatelé: Kulturní a informační centrum města Sadská a Divadelní spolek Klicpera Sadská

Vyhlašovatelem přehlídky je SČDO a spoluvyhlašovatelem je město Sadská.

Místo pořádání: divadelní sál kino Sadská, Tylova 266

Klicperovy divadelní dny 2021
23. ročník

22. ročník se v roce 2020 bohužel neuskutečnil. Všechny přihlášky z roku 2020 považují pořadatelé za platné i pro 23. ročník, který by se měl uskutečnit v  termínu 15. – 18. dubna 2021.

Další – nové přihlášky budou přijímány do 29. ledna 2021.

Přihláška ke stažení

K Vašemu přihlášení je nutné dodat: Vyplněnou přihlášku, text inscenace ve stavu v jakém s ním pracujete, tzn. včetně úprav a škrtů, aktuální obsazení, anotaci inscenace, alespoň 5 kvalitních fotografií, pár slov o souboru. Do přihlášky uveďte technické požadavky a kolik vás přijede.  Materiály posílejte elektronicky na kic.sadska@email.cz nebo poštou KIC Husova 1137 Sadská 289 12. Dotazy na tel. 603 891 304.


Zdroj textu: oficiální stránky KIC Sadská – www.kic-sadska.cz