Hanácký divadelní máj 2021 – propozice + přihláška

SČDO informuje: Hanácký divadelní máj 2021 přihláška + propozice

Hanácký divadelní máj je přehlídka s postupem na Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou a na Popelku Rakovník. Pořadatelem přehlídky je město Němčice nad Hanou.

Termín konání:

35. ročník Hanáckého divadelního máje 2021 je naplánován na termín od 1. 5. do 8. 5. 2021 v sále kina OKO v Němčicích nad Hanou.

Přihlášení na přehlídku:

Divadelní soubor/spolek na přiložené přihlášce vyplní veškeré požadované údaje a zašle do závazného termínu pro její podání na adresu pořadatele.

PROSBA POŘADATELŮ: Žádáme o zřetelné vyznačení, na kterou postupovou přehlídku se soubor hlásí. Každý soubor se může zúčastnit se stejnou inscenací pouze jedné regionální přehlídky, která je programově postupovou pro národní přehlídku Krakonošův divadelní podzim Vysoké nad Jizerou nebo Popelka Rakovník.

Závazný termín pro podání přihlášek na Hanácký divadelní máj 2021 je 28. únor 2021 na adresu: Město Němčice nad Hanou Palackého nám. 3, 798 27 Němčice nad Hanou.


Hodnocení představení:

Jednotlivá představení hodnotí tříčlenná odborná porota. Odbornou porotu sestavuje přípravný výbor přehlídky. Porota hodnotí uměleckou úroveň představení a jeho jednotlivé složky. Po každém představení proběhne beseda členů souboru s odbornou porotou.

Diskuse se mohou účastnit i členové dalších souborů, pokud nebude vládním protikoronavirovým opatřením stanoveno jinak.

Vzdělávací seminář:

Součástí přehlídky je i vzdělávací seminář „Mluvní projev herce v kontextu postavy„.

Náplň semináře:

Mluvní projev herce obsahuje složku hlasovou a artikulační. Pro kvalitu hereckého výkonu v dané postavě v konkrétní inscenaci však nestačí jen dobrý a znělý hlas a srozumitelná dikce. Oba faktory jsou sice předpokladem úspěšné jevištní existence, ale pro dokonalé vyjádření smyslu postavy v kontextu děje v inscenaci je rozhodující soulad mezi způsobem vyjadřování herce ztvárňujícího postavu s jejím vlastním charakterem.

Seminář HDM 2021 bude zaměřen na způsoby vytváření takového souladu.

Součástí semináře budou i hlasová a artikulační cvičení, hlavní důraz však bude položen na herecké ztvárnění dramatické osoby z hlediska mluvního projevu herce ve všech souvislostech.

Lektorem semináře bude Ladislav Vrchovský.

Ladislav Vrchovský – profesí novinář, publicista a divadelní kritik.
V letech 1970-1990 působil jako ochotnický herec a režisér v divadelních souborech na Ostravsku. V současnosti spolupracuje jako lektor s divadelními soubory v České republice. Je stálým členem porot nejrůznějších divadelních přehlídek v oblasti neprofesionálního i profesionálního divadla. V oblasti divadelní kritiky spolupracuje s redakcí Divadelních novin a časopisu Svět a divadlo, s Českým rozhlasem a Českou televizí.