Systém ocenění

Systém ocenění

Svaz disponuje vlastním systémem ocenění za zásluhy o rozvoj amatérského divadla. SČDO také iniciovalo vznik ocenění nejvýznamnějšího – Zlatého odznaku J. K. Tyla.