Seminář KLUB REŽISÉRŮ SČDO – Krakonošův divadelní podzim 2022

Klub režisérů SČDO opět připravuje, v rámci národní přehlídky venkovských divadelních souborů, Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou, seminář – dílnu, letos na téma: „Dialog v čase a prostoru – prostor a čas v dialogu.“ Problém přenesení dialogu z textové formy na jeviště aneb jak se vyhnout „statickému povídání postav“, například v žánru konverzační komedie? (Jevištní pohyb, aktivní/pasivní činitel, rekvizita, mizanscéna, změny temporytmu).

Dílna je otevřena všem zájemcům, kteří chtějí věnovat svůj čas týdenní divadelní práci, bez ohledu na příslušnost k zájmové organizaci.

Lektorem semináře – dílny bude letos opět režisér Mgr. Vladislav Kracík a vedoucím semináře bude Jaromír Kejzlar.

Doba konání : Od soboty 1. 10. do pátku 7. 10. 2022, vždy od 13.00 do 16.00 hod. již tradičně v sokolovně.

Seminaristé si ubytování zajišťují sami. Pro ty, kteří se zúčastní semináře po celou dobu a požádají o zajištění vstupenek, budou jim tyto, po úhradě účastnického poplatku 300,- Kč, rezervovány zdarma v informačním středisku KDP.

Zájem o účast a vstupenky je třeba oznámit nejpozději do 4. 9. 2022,, nejlépe elektronicky prostřednictvím přiložené přihlášky, na adresu Jaromír Kejzlar, Opletalova 467, Ústí nad Labem – Neštěmice, PSČ 403 31, e-mail : jaromirkejzlar@seznam.cz, tel. 601257751,

Vedoucí Klubu režisérů SČDO
Jaromír Kejzlar

KRAKONOŠŮV DIVADELNÍ PODZIM
53. NÁRODNÍ PŘEHLÍDKA VENKOVSKÝCH DIVADELNÍCH SOUBORŮ VYSOKÉ NAD JIZEROU

30. 9. – 8. 10. 2022

www.kdpvysoke.cz