SEMINÁŘ – dílna SČDO na KDP 2023 – zpráva

SEMINÁŘ – dílna SČDO se uskutečnil v rámci 54. Národní přehlídky venkovských divadelních souborů Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou v době od 7. do 13. října 2023.

Pod vedením lektora byl seminář – dílna zaměřen na seznámení stávajících a budoucích režisérů i herců s koncepcí jevištního ztvárnění na základě vybraných částí textu. Pracovalo se s textem A. P. Čechova „Višňový sad“.

Na začátku byli seminaristé seznámení s vybraným textem se zaměřením na jeho výklad. Následně, za účasti lektora, byly vybrány části textu vhodné k realizaci. Pak byli seminaristé rozděleni do tří skupin a každá z nich pracovala na textu od jeho úpravy až po praktické ztvárnění. Tato činnost probíhala za pomoci lektora, Poslední den každá skupina předvedla svůj úryvek. Poté probíhala diskuze seminaristů nad způsobem a možnostmi předvedených vystoupení. Jednotlivé nápady, postřehy a problémy poté lektor shrnul a uvedl do obecnějších souvislostí.

O seminář – dílnu byl již tradičně velký zájem, neboť zejména začínající režiséry učí základním principům práce s textem, jeho dramaturgický rozbor, úpravu a způsoby inscenování. Dále jim dává návod pro práci s hercem a jeho motivaci. To vše na konkrétním textu včetně praktické realizace. Zúčastnilo se celkem 12 seminaristů. Zárukou velmi dobré úrovně semináře byl i lektor Mgr. Petr Štindl, který s tímto způsobem práce má bohaté zkušenosti. Seminaristé také navštěvovali i divadelní představení národní přehlídky, jejich rozbory i hodnocení lektorského sboru.

Za SČDO Jaromír Kejzlar, vedoucí semináře.