Rozborový seminář Klubu režisérů SČDO na 92. JH 2022

Seminář je určen pro všechny, kteří se zabývají, či chtějí zabývat, rozborem představení (režiséři, dramaturgové, porotci, herci aj.).

Na každém semináři bude podrobně rozebráno jedno vybrané představení a následně budou rozebírána i další představení uvedená v hlavním programu 92 JH, event. dalších představení dle zájmu frekventantů.

Rozborový seminář je organizován jako otevřený (pro všechny divadelní amatéry) a mohou ho navštívit všichni, i účastníci přehlídky s jen několikadenním pobytem, kteří mají zájem konfrontovat své názory na shlédnutá představení.

Vedoucím lektorem bude dramaturg divadla v Plzni MgA. Zdeněk Janál, „třídním“ Jaromír Kejzlar. Úvodní slovo do rozpravy zajišťují samotní frekventanti Klubu režisérů SČDO.

Rozbory představení se uskutečňují podle metodiky, která již byla ověřena na minulých seminářích. I letos bude rozbor směrován k výkladu obecných pojmů divadelní terminologie (téma a idea předlohy a inscenace, hlavní a vedlejší konflikty, žánr inscenace, řešení situací atd.).

Rozborový seminář bude probíhat od neděle 31. 7. 2022 do soboty 6. 8. 2022, vždy od 10.00 (předpoklad trvání 2–3 hod.), v učebně ZUŠ v Hronově, Pa-lackého ul. (pod kostelem).

„POZOR“ Kdo se zúčastní rozborového semináře po celou dobu jeho trvání a má zájem o vstupenky, může získat permanentku na všechna představení hlavního programu, včetně inspirativních, za výhodnou cenu 1 000 Kč. Podrobnosti budou sděleny přihlášeným seminaristům, včetně vybraných představení k rozboru, po uzávěrce. Dále je možno závazně objednat obědy a večeře ve školní jídelně, ale pouze obojí a na celou dobu, za částku 1 800 Kč.

Závazná uzávěrka přihlášek je 1. 7. 2022 zejména vzhledem k vyřízení objednávky vstupenek a stravy.

OZNÁMENÍ O ÚČASTI a veškeré informace a dotazy adresujte na Jaromíra Kejzlara pomocí kontaktů uvedených na přihlášce. PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ ZDE

Za zaslaná oznámení předem děkuji.

Vedoucí Klubu režisérů SČDO

Jaromír Kejzlar