Rozborový seminář Klubu režisérů SČDO na 91. JH 2021

Rozborový seminář Klub režisérů SČDO na 91. JH

Seminář je určen pro všechny, kteří se zabývají, či chtějí zabývat, rozborem představení (režiséři, dramaturgové, porotci, herci aj.).

Na každém semináři bude podrobně rozebráno jedno vybrané představení a následně budou rozebírána i další představení uvedená v hlavním programu 91 JH, event. dalších představení dle zájmu frekventantů.

Rozborový seminář je organizován jako otevřený (pro všechny divadelní amatéry) a mohou ho navštívit všichni, i účastníci přehlídky s jen několikadenním pobytem, kteří mají zájem konfrontovat své názory na shlédnutá představení.

Vedoucím lektorem bude dramaturg divadla v Plzni MgA. Zdeněk Janál, „třídním“ Jaromír Kejzlar. Úvodní slovo do rozpravy zajišťují členové Klubu režisérů SČDO, který seminář organizuje.

Rozbory představení se uskutečňují podle metodiky, která již byla ověřena na minulých seminářích. I letos bude rozbor směrován k výkladu obecných pojmů divadelní terminologie (téma a idea předlohy a inscenace, hlavní a vedlejší konflikty, žánr inscenace, řešení situací atd.).

Rozborový seminář bude probíhat od neděle 1. 8. 2021 do soboty 7. 8. 2021, vždy od 9.00 (předpoklad trvání 2–3 hod.), v učebně ZUŠ v Hronově, Palackého ul. (pod kostelem).

„POZOR“ Kdo se zúčastní rozborového semináře po celou dobu jeho trvání a má zájem o vstupenky, může je získat za poloviční cenu. Každý si je bude objednávat sám elektronickou cestou. Podrobnosti budou přihlášeným seminaristům sděleny, včetně vybraných představení k rozboru, po uzávěrce. Dále je možno závazně si objednat obědy a večeře ve školní jídelně.

Závazná uzávěrka přihlášek je 28. 6. 2021 zejména k možnosti vyřízení objednávky vstupenek.

OZNÁMENÍ O ÚČASTI a veškeré informace a dotazy adresujte na Jaromíra Kejzlara pomocí kontaktů uvedených v záhlaví tiskopisu. PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ ZDE

Za zaslaná oznámení předem děkuji.

Vedoucí Klubu režisérů SČDO

Jaromír Kejzlar