Mrštíkovo divadelní jaro 2021 – VÝSLEDKY

Mrštíkovo divadelní jaro 2021

Licencovaná přehlídka venkovských souborů s postupem na přehlídku Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou, kterou pořádá SČDO ve spolupráci s DS bratří Mrštíků Boleradice, za podpory obcí Boleradice a Hustopeče a s finanční podporou Jihomoravského kraje, proběhla v termínu od 3. do 6. června 2021.

VÝSLEDKY

Na návrh odborné poroty (Petra Richter Kohutová, Jaroslav Kodeš, Eva Kodešová) udělil pořadatel tato ocenění:

Čestné uznání:
Čestné uznání Martině Melkesové za roli Červa v inscenaci Nemrtvá
nevěsta Stodoly Jiříkovice
Čestné uznání Radovanu Stýblovi za herecký výkon v roli Alfréda
v inscenaci Slavíci z Madridu DS Vitus Syrovice
Čestné uznání DS Amadis Popůvky za schopnost reprodukce televizní
zábavy
Čestné uznání Janu Strašákovi, Vojtěchu Strašákovi, Anně Strašákové a
Monice Valové za ztvárnění Lva a Lišek v inscenaci Nestříhat! Spojených
farností Zbraslav
Čestné uznání Jiřímu Čermákovi za herecký výkon v roli Hustolesa
v inscenaci Vše pro firmu aneb Otec svého syna DS Vířina Vír

Cena:
Cena Kláře Lengálové za herecký výkon v roli Emily v inscenaci Nemrtvá
nevěsta Stodoly Jiříkovice
Cena Marku Šudomovi za choreografii inscenace Nemrtvá nevěsta Stodoly
Jiříkovice
Cena Markétě Hanzelové za úpravu hry Slavíci z Madridu
Cena Veronice Aiblové za herecký výkon v roli Terezky v inscenaci Slavíci
z Madridu DS Vitus Syrovice
Cena Luďku Strašákovi za hudební složku inscenace Nestříhat! Spojených
farností Zbraslav
Cena Janě Zemanové za herecký výkon v dvojroli Dany a Dalily v inscenaci
Nestříhat! Spojených farností Zbraslav

Nominace ani doporučení nebylo uděleno.

Ohlédnutí za celou přehlídkou, včetně recenzí, sepsala Petra Richter Kohutová pro časopis Amatérská scéna > Přečíst ohlédnutí

Podrobnosti získáte na oficiálních stránkách přehlídky > www.mrstikovodivadelnijaro.cz