Krakonošův divadelní podzim – obecné informace

KDP logo

O přehlídce

Krakonošův divadelní podzim je národní přehlídka venkovských divadelních souborů z České republiky pořádaná každoročně vždy na podzim ve Vysokém nad Jizerou. Vyhlašovatelem je Svaz českých divadelních ochotníků za finančního přispění Ministerstva kultury ČR, Libereckého kraje a města Vysoké nad Jizerou, které je zároveň spoluvyhlašovatelem KDP. Pořadatelem je občanské sdružení Větrov, úzce spolupracující s divadelním spolkem Krakonoš, v jehož budově i sídlí. Během roku se k přípravě přehlídky pravidelně scházejí dobrovolní zástupci všech institucí podílejících se na přehlídce.

Budova divadla ve Vysokém nad Jizerou
Budova divadla ve Vysokém nad Jizerou

Přehlídka je určena především venkovským souborům na podporu tradice a specifiky ochotnického divadla, zahrnující rovněž kulturní a společenský život v menších sídlech do 5 tis. obyvatel. Výběr souborů se provádí dle soutěžního řádu v programové radě, a to z návrhů vzešlých z licencovaných krajových přehlídek. Tento výběr je pro pořadatele závazný, pouze hosty si už vybírá a zve sám.

Během jednoho týdne projde divadlem zhruba na pět tisíc návštěvníků majících možnost shlédnout až 20 představení 11 inscenací, při čemž se nikdy nezapomíná na dětského diváka. Do pracovní části přehlídky patří i vzdělávací akce, především pak každodenní rozborové semináře k inscenacím pod vedením odborné poroty. Dále je možnost účatnit se seminářů, kurzů, tematických besed nebo setkání s oblíbenými profesionálními herci. Řada návštěvníků si pak ráda jako doplněk prohlédne i instalované výstavy.

Přihláška a další informace

Přihláška – evidenční list souboru a inscenace – formát DOC

Další informace:
Propozice 2021
Statut ročníku 2021

Více informací na: www.kdpvysoke.cz

Seznam licencovaných přehlídek

Licencované přehlídky s možností postupu na Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou.

Třešť – Třešťské divadelní jaro
Marie Korešová, Kulturní dům Fialkova 1, 589 01 Třešť
Tel. 567 224 561, 725 124 974
e-mail: kulturnidum@trest.cz
Více na: www.trestskedivadelnijaro.cz

Boleradice Mrštíkovo divadelní jaro
Kontakt: Iva Kahounová tel. +420 608 421 476 e-mail: akcedivadla@gmail.com
Divadelní spolek bratří Mrštíků Boleradice Iva Kahounová 691 12 Boleradice 113
Více na: www.mrstikovodivadelnijaro.cz

Miletín – Miletínské divadelní jaro (pod VSVD)
Kateřina Fikejzová Prouzová 605 25 596, Impuls Hradec Králové,
centrum podpory uměleckých aktivit, Tomkova 139, 500 03 Hradec Králové
e-mail: divadlo@impulshk.cz
Více na: www.vsvd.cz

Sadská – Klicperovy divadelní dny
Kulturní a informační centrum města Sadská
Zdeňka Hamerová, Husova 1137, 289 12 Sadská
Tel: 603 891 304 | e-mail: kic.sadska@email.cz
Více na: www.kic-sadska.cz

Brněnec – Sněhový Brněnec
Kontakt: Zuzana Nobilisová, Krajská knihovna Pardubice 466 531 240, Hana Cihlová, Pernštýnské
náměstí 77, 530 94 Pardubice, mob. 602 856 905, e-mail: hana.cihlova@seznam.cz nebo
krpavlasova@gmail.com
Více na: www.snehovy-brnenec.cz

Trhové Sviny
Městské kulturní středisko, Sídliště 710, 374 01 Trhové Sviny
Tel. 386 322 930, 603 113 767
e-mail: kultura@tsviny.cz

Štítina – Štivadlo
místo: Štítina, sál ZŠ generála Heliodora Píky
Ing. Václav Benda, Hlavní 257, 747 91 Štítina, tel 777 677 024.
e-mail: epodatelna@stitina.cz; benda@apnet.cz

Němčice nad Hanou Hanácký divadelní máj
Helena Spisarová, Město Němčice nad Hanou, Palackého náměstí 3, 798 27 Němčice nad Hanou
tel. 582 386 529, 603 263 088,
e-mail: kultura@nemcicenh.cz
Více na: www.hanackydivadelnimaj.webnode.cz

Josefův Důl – Josefodolské divadelní jaro
Hana Stuchlíková, Antonínov 198, 468 44 Josefův Důl,
Tel. 606 749 861 | e-mail: hanicka.stuchlikova@seznam.cz
Více na: www.divadlojosefuvdul.cz

Žlutice – Žlutické divadelní léto
Hana Šiková, Habrmannova 41, 326 00 Plzeň, tel. 605 200 065,
e-mail: hana.sikova@atlas.cz