Klicperovy divadelní dny Sadská 2024

Krajská postupová přehlídka venkovských divadelních souborů za Středočeský kraj s možností postupu na Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou proběhne v termínu 11. až 14. dubna 2024.

Divadelní přehlídka pro oblast Střední Čechy byla obnovena v roce 1999, od roku 2005 má statut přehlídky krajové. Už z názvu vyplývá, že je určena ochotníkům z malých měst a obcí do 5000 obyvatel. Festival je významnou událostí pro celé město Sadská, stal se již tradicí a těší se na ni mnoho diváků všech věkových kategorií.

Pořadatelem je Kulturní a informační centrum města SadskáDivadelní spolek Klicpera.
Vyhlašovatelem přehlídky je SČDO a spoluvyhlašovatelem město Sadská.
Klicperovy divadelní dny se konají v divadelním sále kina Sadská, na adrese Tylova 266 Sadská.