HORAŽĎOVICKÁ PERLA 2023 – VÝSLEDKY

Kulturní dům v Horažďovicích v termínu 16. – 19. 3. 2023 hostil další ročník postupové přehlídky ve směru na Piknik Volyně. Porota pracovala ve složení: MgA. Martin Vokoun – předseda poroty, BcA. Jan Hnilička a MgA. Kristýna Čepková. Na návrh odborné poroty udělili pořadatelé následující ocenění:

🔴 Čestná uznání za herecké výkony
Jiřímu Hautovi za herecký výkon v roli Lestera Hensona v inscenaci Manu Propria Hereckého spolu D & D SCHOOL Plzeň

Tadeáši Kapicovi za herecký výkon v roli Victora Smitha v inscenaci Manu Propria Hereckého spolu D & D SCHOOL Plzeň

Petře Jarošové za herecký výkon v roli Zlaty v inscenaci Rychlorande aneb To nevymyslíš! Divadelního spolu ExLudvíci Plzeň

Janě Krunclové za herecký výkon v roli Ester v inscenaci Přes přísný zákaz dotýká se sněhu! Divadelního spolu Jezírko Plzeň

Jiřímu Janouškovcovi za herecký výkon v roli Hala v inscenaci Důkaz Tyjátru Horažďovice

Martinu Petrusovi za herecký výkon v roli Roberta v inscenaci Důkaz Tyjátru Horažďovice

Pavlovi Bártovi za herecký výkon v roli Ilji Ilijiče Oblomova v inscenaci Oblomov Divadla JakoHost Plzeň

Radaně Jarošové za herecký výkon v roli Agafji Matvejevny Pšenicynové v inscenaci Oblomov Divadla JakoHost Plzeň

Marku Marovičovi za herecký výkon v roli Zachara Trofimoviče v inscenaci Oblomov Divadla JakoHost Plzeň

Aleně Křivancové za herecký výkon v roli Zity v inscenaci Spratek v penzionu Divadelního spolku Žumbera Plzeň

Iloně Černé za herecký výkon v roli Agnes v inscenaci Spratek v penzionu Divadelního spolku Žumbera Plzeň

Radku Martínkovi za herecký výkon v roli Denise Plachého v inscenaci Ať žije premiér! Divadla Propadlo Plzeň

Robertu S. Střelkovi za herecký výkon v roli Jaromíra Zástěry v inscenaci Ať žije premiér! Divadla Propadlo Plzeň

Karlu Pilnému za herecký výkon v roli Viktora Ještěra v inscenaci Ať žije premiér! Divadla Propadlo Plzeň

Petrovi Richterovi za herecký výkon v roli strýce Fabrizia v inscenaci Náměstíčko Divadelního studia D 3 Karlovy Vary

🔴 Čestné uznání
Sušickému divadelnímu klubu SALTERRAE za dramaturgickou nezdolnost

Divadlu PROPADLO Plzeň za inscenaci Ať žije premiér!

Divadlu D3 Karlovy Vary za inscenaci Náměstíčko

Ludmile Haut Čermákové za scénář k inscenaci Manu Propria

🔴 Ceny za herecké výkony
Lence Kůsové za herecký výkon v roli Catherine v inscenaci Důkaz Tyjátru Horažďovice

Marii Mušce Chmelíkové za herecký výkon v roli Olgy Sergejevny Iljinské v inscenaci Oblomov Divadla JakoHost Plzeň

Evě Šollové za herecký výkon v roli Paní Catte v inscenaci Náměstíčko Divadelního studia D 3 Karlovy Vary

Martinu Cirklovi za herecký výkon v roli Zorzetta v inscenaci Náměstíčko Divadelního studia D 3 Karlovy Vary

🔴 Ceny
Luboši Štěpánovi za scénografii k inscenaci Náměstíčko Divadelního studia D 3 Karlovy Vary

Anně Ratajské za kostýmy k inscenaci Náměstíčko Divadelního studia D 3 Karlovy Vary

Marku Marovičovi za scénografii k inscenaci Oblomov Divadla JakoHost Plzeň

Karlovi Šťastnému za režii inscenace Důkaz Tyjátru Horažďovice

🔴 Cena divácké poroty
Tyjátru Horažďovice za isncenaci Důkaz

🔴 Hlavní cena Horažďovická perla
Tyjátru Horažďovice za inscenaci Důkaz

Na národní přehlídku 11. Divadelní Piknik Volyně 2023
🔴 Nominována inscenace:
Tyjátr Horažďovice, David Auburn: Důkaz

🔴 Doporučeny inscenace:
Divadlo JakoHost Plzeň, I. A. Gončarov, M. Krobot: Oblomov
Divadelní studio D3 Karlovy Vary, Carlo Goldoni: Náměstíčko

Zpč. oblastní přehlídka se uskutečnila za finanční spoluúčasti MK ČR, Plzeňského kraje, Města Horažďovice a dalších sponzorů.

Plakát s programem
Plakát s programem