Divadelní svátek v Jizerské oblasti

Oblastní kolo Pohárku, Kandrdásku a Jednoaktovek pro Jizerskou oblast SČDO se bude konat v neděli 10. března 2024 v kulturním domě Sklář v Desné. Začátek je plánovaný na 9. hodinu ranní, akce potrvá celý den.

V Kandrdásku jsou připravené tři monology a jeden dialog. Pohárek má v součtu patnáct výstupů, přičemž ženský monolog zahrnuje šest, mužský monolog pět a dialogy čtyři výstupy. V podvečer jsou naplánované dvě jednoaktovky.

Akce je přístupná všem zájemcům o divadlo, divadelním nadšencům, podporovatelům a divákům. Vstup je zdarma. Po celou dobu konání Kandrdásku, Pohárku a Jednoaktovek bude k dispozici divadelní bar.

Akci v Jizerské oblasti SČDO pořádá DS Vojan Desná – Mladá haluz ve spolupráci s městem Desná.

V porotě zasedne Dana Hozdová, Jan Hejral ml. a Tomáš Čivrný.