Co jako organizace děláme?

Co jako organizace děláme?

SČDO – Svaz českých divadelních ochotníků –  je spolek sdružující individuální členy a členské divadelní soubory na celorepublikové úrovni. SČDO hájí zájmy svých členů, propaguje jejich činnost, pořádá nebo spolupořádá regionální postupové přehlídky, vzdělávací kurzy a mnoho dalšího.

Slyšíte o SČDO poprvé? Poznejte SČDO více. Nápomocný vám může být i níže přiložený rozcestník.

Jaké přehlídky pořádáme?Více zde
Jaké vzdělávací kurzy nabízíme?Více zde
V jakých oblastech České republiky působíme?Více zde
Chcete se stát členy a SČDO?Více zde

Proč se stát členem SČDO?

Každý hlas je slyšet

KAŽDÝ HLAS JE SLYŠET
—————————————-
Hlas každého individuálního i kolektivního člena je slyšet a vy se tak snadno můžete podílet na řízení a směrování SČDO. Vaším členstvím zároveň přispíváte k tomu, aby bylo slyšet o celém ochotnickém divadle při komunikaci se státními organizacemi.

Odborné poradenství

ODBORNÉ PORADENSTVÍ
—————————————-
Nevíte si rady v autorskoprávních oblastech? V problematice dotačních titulů? SČDO má přímo ve svých řadách odborníky, kteří těmto problematikám rozumí. Prostřednictvím Svazu se můžete obrátit i na jiné divadelní tvůrce, lektory a odborníky na slovo vzaté.

Snadný přístup k informacím

SNADNÝ PŘÍSTUP K INFORMACÍM
——————————————————-
SČDO je napojeno na plno zdrojů o dění ve světě amatérského divadla.  Informace o divadelních aktivitách z celé republiky pak předává dále i do těch nejmenších oblastí. Informace o dění na scéně tak můžete mít z první ruky.

Vzdělávání za zvýhodněné ceny

VZDĚLÁVÁNÍ ZA ZVÝHODNĚNÉ CENY
—————————————————————
Svaz organizuje či spoluorganizuje široké spektrum tematických vzdělávacích seminářů s různou délkou trvání. Jako individuální i kolektivní člen máte možnost vzdělávat se na těchto seminářích za zvýhodněné ceny.

Propagace Vaší činnosti

PROPAGACE VAŠÍ ČINNOSTI
—————————————————————
V SČDO nám velmi záleží na tom, aby byla vidět činnost prakticky všech divadelních spolků, především pak těch členských. Skrze dostupné komunikační nástroje pravidelně propagujeme Vaši činnost.

Systém ocenění

SYSTÉM OCENĚNÍ
—————————————————————
Svaz disponuje vlastním systémem ocenění za zásluhy o rozvoj amatérského divadla. SČDO také iniciovalo vznik ocenění nejvýznamnějšího – Zlatého odznaku J. K. Tyla